Ograniczona gwarancja producenta TREEGATOR®

Worki do kropelkowego podlewania drzew TREEGATOR® są objęte 3-letnią lub 5-letnią ograniczoną gwarancją producenta na wady materiałowe oraz / lub wady w jakości wykonania przez producenta Spectrum Products Inc.

Aby przesłać roszczenie gwarancyjne, wypełnij i prześlij poniższy formularz. (Obowiązują ograniczenia - zobacz szczegóły poniżej)

TREEGATOR® Original

5 Year Warranty
Wspierany jest przez 5 letnią ograniczoną gwarancje producenta liczoną od daty zakupu.


TREEGATOR® Jr. Pro

3 Year Warranty
Wspierany jest przez 3 letnią ograniczoną gwarancje producenta liczoną od daty zakupu.

Co JEST pokrywane w ramach ograniczonej gwarancji:

• Awaria produktu spowodowana / związana z:

- Wadą (-mi) w materiałach użytych w procesie produkcyjnym.
- Wadliwe lub złe wykonanie przez producenta.


Co NIE JEST pokrywane w ramach ograniczonej gwarancji:

• Awaria produktu spowodowana / związana z::

- Nadużycie, przypadkowe uszkodzenie, uszkodzenie spowodowane przez zwierzęta / gryzonie lub wandalizm.
- Niewłaściwe użytkowanie lub przechowywanie nie zgodne z instrukcjami montażu oraz środkami ostrożności przy obsłudze produktu.

• Wszelkie inne uszkodzenia lub usterki które nie są skutkiem wady materiału oraz / lub jakość wykonania.


Proszę przeczytać:

1. Roszczenie gwarancyjne należy złożyć w ciągu 5 lat (TREEGATOR® Original) lub 3 lata (TREEGATOR® Jr. Pro) od pierwotnej daty zakupu (może być wymagany dokument potwierdzająca datę zakupu)
2. Roszczenia gwarancyjne składane za pośrednictwem tej witryny są ważne tylko w Polsce. Roszczenia gwarancyjne poza Polską należy składać bezpośrednio u dealera/sprzedawcy detalicznego.
3. Wszystkie produkty TREEGATOR® uznane za wadliwe przez producenta zostaną zastąpione modelem TREEGATOR® tej samej wartości.
4. Producent Spectrum Products, Inc. nie stosuje zwrotów oraz / lub refundacji w zamian za przedłożenie jakichkolwiek wadliwych produktów TREEGATOR®.
5. Wadliwe produkty TREEGATOR® mogą wymagać zwrotu do dealera/producenta w celu przeprowadzenia ekspertyzy zanim zostanie podjęta decyzja o dostarczeniu produktu zastępczego. - Produkty zakwalifikowane podczas inspekcji za bezużyteczne (poważnie uszkodzone) mogą nie zostać zwrócone.
6. Wszelkie produkty uznane za wadliwe według powyższych kryteriów wskazanych w ograniczonej gwarancji zostaną zastąpione modelem TREEGATOR® tego samego typu, bez dodatkowej opłaty dla klienta.

Uwaga: produkty marki TREEGATOR® zostały zaprojektowane wyłącznie w celu ułatwienia użytkownikowi właściwego podlewania drzewa. Spectrum Products Inc., producent worków do podlewania marki TREEGATOR®, zaleca użytkownikom produktu przestrzeganie instrukcji instalacji i środków ostrożności przewidzianych dla każdego produktu marki TREEGATOR®. Instrukcje instalacji można znaleźć na dostarczonych etykietach produktów, materiałach opakowaniowych oraz na stronie www.treegator.com.pl. Jakiekolwiek inne użycie lub niewłaściwe użycie produktów marki TREEGATOR® do celów nie zaprojektowanych przez producenta dla swoich produktów nie jest zalecane. Spectrum Products Inc. i podmioty stowarzyszone nie będą odpowiedzialne za prawidłowe, niewłaściwe lub niewłaściwe użycie produktów marki TREEGATOR®.

Złóż formularz roszczenia gwarancyjnego (tylko dla produktów zakupionych w ZUiUZ, Polska)

Prześlij tylko 1 (jedną) reklamację produktu TREEGATOR® zakupionego przez indywidualną osobę / firmę / gospodarstwo domowe. Nie musisz składać formularza gwarancyjnego na każdy wadliwy produkt TREEGATOR® - jeśli jednak jeśli zgłaszasz roszczenie gwarancyjne dla różnych modeli TREEGATOR®, musisz złożyć dwa oddzielne roszczenia. Poprawnie wypełnione zgłoszenie reklamacyjne zostanie przekazane w możliwie szybkim terminie do rozpatrzenia przez producenta Spectrum Products Inc.

- Proszę podać jak najwięcej informacji.
- Do reklamacji należy dołączyć co najmniej 1 zdjęcie cyfrowe wadliwego obszaru (-ów) produktu.
- Niedołączenie zdjęć cyfrowych do roszczeń gwarancyjnych może wpłynąć na opiniowanie Twojego zgłoszenia.

Uwaga:
Po przesłaniu niniejszego formularza roszczenia gwarancyjnego możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji lub dokonanie zwrotu wadliwych produktów w celu potwierdzenia zasadności roszczenia gwarancyjnego.
Złożenie niniejszego formularza NIE GWARANTUJE, że Twoje roszczenie zostanie przyjęte lub rozpatrzone pozytywnie.